DAM 2.2

Het internationale 10 x 10 damspel voor Microsoft® Windows™ 95 en later.
© 1995-1999 Harm Jetten. All rights reserved.
Verspreiding en gebruik op niet-commerciële basis toegestaan.

Inhoud

Algemeen
Spelregels
Menu selectie
Uitvoeren van een zet
Stelling opzetten
Bestandstypen
Eindspel databases
DamExchange

Algemeen

DAM is freeware, dat wil zeggen het is beschermd door copyright maar u mag het naar hartelust gebruiken, en, in complete en ongewijzigde vorm, kopiëren en verspreiden.

DAM 2.2 voor Windows 95 stamt af van DAM 2.1 voor Windows 3.1x, en DAM 1.3 voor de Atari ST en TT computers.

DAM rekent door in de tijd van de tegenstander, en pakt daarom zoveel processortijd dat gelijktijdig lopende Windows programma's erg sloom kunnen worden. Zolang DAM uit het openingsboek speelt, of in de Speler - Speler stand, valt het nog wel mee.

Spelregels

Dammen wordt gespeeld op de donkere velden van het bord, te beginnen met 20 witte en 20 zwarte schijven. De spelers zetten om de beurt, wit begint. Wie niet meer kan zetten, verliest. Spelers kunnen remise overeenkomen, ook zijn er enkele remise regels.

Stukken (schijven en dammen) bewegen altijd in diagonale richting.

Een schijf kan in een van de twee voorwaartse richtingen naar het volgende veld worden gezet, als dat onbezet is.

Schijven kunnen zowel voorwaarts als terugwaarts slaan. Een aangrenzend stuk van de andere kleur kan worden geslagen door er overheen te springen naar het achterliggende lege veld. Als vervolgens weer een stuk kan worden geslagen, wordt dit gedaan, enz. Slaan is verplicht. Als meerdere slagzetten mogelijk zijn, moet diegene worden genomen die de meeste stukken slaat. Als meerdere slagzetten hetzelfde aantal stukken slaan, is de keus vrij.

Een schijf die een zet beëindigt op de overzijde van het bord wordt tot dam gekroond.

Een dam kan verplaatst worden naar elk veld van de vier diagonalen, zolang er geen ander stuk in de weg staat.

Een dam kan een stuk van de andere kleur slaan als meteen daarachter een leeg veld is. Het kan op dat veld landen, of op elk daarop volgend leeg veld. Als de dam vanaf één van deze landingsvelden weer kan slaan doet het dat, enz. Ook hier is slaan (van het grootste aantal stukken) verplicht.

Menu selectie

De hoofdmenu's van DAM zijn:

Partij    Zetten    Tempo    Bord    Opties    Venster    Help

Menu selectie: Partij

Nieuw (of de Ctrl+N toetscombinatie) beëindigt de lopende partij en zet de schijven in de uitgangspositie voor een nieuwe partij.

Ophalen (of de Ctrl+O toetscombinatie) haalt een bestand met een eerder bewaarde partij terug in het programma om daarmee verder te spelen. Er zijn drie bestandstypen te selecteren linksonder in de dialoog: DAM, PDN en DOC bestanden.

Met Bewaren (of de Ctrl+S toetscombinatie) kunt u de lopende partij in een DAM of PDN bestand bewaren.

Afdrukken (of de Ctrl+P toetscombinatie) stuurt informatie over de lopende partij, inclusief de lijst met gespeelde zetten, naar de printer.

DamExchange bestuurt het protocol voor het verbinden van twee damprogramma's via seriële kabel of Internet om op afstand te spelen, zie DamExchange.

Einde beëindigt het programma, nadat u via een dialoog nog gelegenheid hebt gekregen om de lopende partij te bewaren.

Basisinstellingen

De volgende basisinstellingen worden in het Register bewaard onder HKEY_CURRENT_USER\Software\Harm Jetten\Dam:

- de gekozen taal,
- speler-speler dan wel speler-DAM,
- zetanimatie,
- geluid aan/uit en namen van de .wav bestanden,
- DamExchange poort informatie,
- geheugengebruik,
- PDN bewaaropties,
- speeltempo,
- plaats en grootte van het DAM hoofdvenster,
- plaats, oriëntatie en nummering van het dambord,
- formaat van het bord en aanzicht van de schijven,
- of een stelling wordt opgezet,
- plaats en grootte van de tekstvensters,
- pad van de eindspel database map,
- naam van het geladen partijbestand.

Gelijksoortige gegevens uit het geladen DAM partijbestand (wie tegen wie speelt, stelling opzetten en speeltempo) hebben voorrang op die in de basisinstellingen.

Menu selectie: Zetten

Terugnemen (of de Delete toets) maakt de laatst gespeelde zet ongedaan. Let op: als hierna DAM weer aan zet is, zal deze na minimaal 3 seconden opnieuw een zet doen. Gebruik twee maal Terugnemen om zowel uw zet als DAM's antwoordzet terug te nemen. De Shift+Delete of Ctrl+Delete toetscombinatie geeft u de mogelijkheid in één keer alle zetten tot een bepaald zetnummer terug te nemen (met daarna zo mogelijk weer dezelfde kleur aan zet).
De teruggenomen zetten worden gedimd (grijs) weergegeven in het Partij venster. Door de Esc toets in te drukken, of een andere zet dan de getoonde te spelen, worden deze gedimde zetten definitief gewist.

Als er teruggenomen zetten zijn, dan is de volgende menuregel Volgende zet (de Insert toets). Daarmee wordt de eerste gedimde (grijs weergegeven) zet in het Partij venster uitgevoerd. Hiermee is het dus mogelijk voorwaarts door een partij te stappen. Met de Shift+Insert of Ctrl+Insert toetscombinatie gaat u in één keer voorwaarts tot een bepaald zetnummer (met daarna zo mogelijk weer dezelfde kleur aan zet).

Als er geen teruggenomen zetten zijn, dan is deze menuregel vervangen door Herhaal laatste (ook de Insert toets) die op het bord laat zien wat de laatst gespeelde zet was.

Computer - Computer laat DAM tegen zichzelf spelen, totdat geen zet meer mogelijk is of een remisestand is bereikt.

Met Speler - Computer, de normale instelling, speelt u tegen DAM. U begint met wit. Als u met zwart wilt spelen, kies dan vervolgens Computer aan zet (of gebruik de Tab toets).

In de Speler - Speler instelling voert u zelf de zetten uit van zowel wit als zwart.

Zet nu dwingt DAM, als die aan zet is, om onmiddellijk te zetten.

Computer aan zet (of de Tab toets) laat DAM met de kleur spelen die nu aan zet is.

Speler aan zet (ook de Tab toets) laat u met de kleur spelen die nu aan zet is.

Met Animatie bepaalt u de manier van uitvoering van de zetten op het bord. In de stand Animatie › Duidelijk wordt een meerslag-zet wat langzamer en nadrukkelijker uitgevoerd; ook blijven de velden van de laatst uitgevoerde zet geaccentueerd. Dat is niet het geval bij Animatie › Snel.

Geluid is voor het aan/uit zetten van de geluidseffecten.

Geluidseffecten

DAM maakt gebruik van diverse geluidseffecten:

1. Om aan te geven dat de speler een ongeldige zet probeert te doen. Standaard is dit het geluid van het dam1.wav bestand.

2. Bij het uitvoeren van DAM's zet (gewone zet dan wel slagzet). Standaard is dit het geluid van het dam2.wav bestand.

3. Bij het uitvoeren van de zet van de speler (gewone zet dan wel slagzet). Standaard is dit het geluid van het dam3.wav bestand.

In het Opties menu Geluid kunt u desgewenst in de dialoog de namen van uw eigen favoriete .wav bestanden invullen.

Menu selectie: Tempo

Met Leerniveau zijn vier niveaus A tot en met D beschikbaar voor beginnende en lerende spelers, welke gemakkelijker zijn dan de "normale" 1 sec/zet instelling. Op deze niveaus is de zoekdiepte beperkt en denkt DAM niet in de tijd van de tegenstander.

Met 1 sec/zet tot en met 120 sec/zet stelt u de gewenste rekentijd van DAM in voor het kiezen van een zet. Deze tijd is niet exact: soms zal DAM meer of minder tijd gebruiken.

Instellen geeft een dialoog om de rekentijd in te geven als x zetten in y minuten. Dit is nuttig bij het spelen in een wedstrijdsituatie. DAM verdeelt dan de beschikbare tijd over de te spelen zetten. Een waarde voor x van 0 laat DAM "alle" zetten in de gegeven tijd spelen, wat bij een lange partij mogelijk tijdnood oplevert.

Start klok laat de klok lopen voor degene die aan zet is (ook als het klokvenster niet zichtbaar is).

Stop klok zet de klok stil.

Zet klok op nul is om de klok terug op nul te zetten en tevens te stoppen.

Menu selectie: Bord

Draaien dient om het bord 180 graden om te keren, zodat de speelrichtingen van wit en zwart verwisseld zijn. Als indicatie is veld 50 dan als zodanig genummerd.

Met Veldnummers wordt de nummering van alle velden aan- of uitgezet.

U kunt Formaat gebruiken om een Klein, Middel of Groot bord te kiezen.

Schijven biedt een Profiel- of Vlak aanzicht van de stukken op het bord.

Naar klembord of Ctrl+C kopiëert het bordvenster als een bitmap naar het Windows Klembord, vanwaar het in een andere applicatie geplakt kan worden.

Opzetten betekent dat er een stelling op het bord kan worden ingevoerd. Zie ook Stelling opzetten. Als Opzetten gekozen is dan zijn de volgende vier menuselecties beschikbaar:

Beginstand zet de 20 witte en 20 zwarte schijven in hun uitgangspositie.

Leeg haalt alle schijven van het bord af.

Wit aan zet verandert de kleur die aan zet is naar wit.

Zwart aan zet verandert de kleur die aan zet is naar zwart.

Menu selectie: Opties

Taal is voor het kiezen van de taal waarin het menu, de titels van de vensters en de dialogen zijn gesteld.

Instellingen dient om aan te geven of en wanneer de basisinstellingen van DAM worden bewaard. Als Instellingen › Elke keer bewaren een vinkje heeft, worden de basisinstellingen telkens bewaard bij het beëindigen van DAM, om bij de volgende keer opstarten weer actief te worden. Instellingen › Nu bewaren zorgt dat steeds dezelfde, nu geldende, basisinstellingen opnieuw worden gebruikt als DAM opgestart wordt.

Knoppenbalk is voor het zichtbaar maken of verbergen van deze balk, die knoppen bevat voor sommige veelgebruikte akties.

Door middel van Eigenschappen kunnen de volgende instellingen veranderd worden via een tabdialoog:

Kleur laat u de kleuren van de bordvelden aanpassen aan uw smaak. Klik op het kleurvlakje dat u wilt veranderen.

Geluid is voor het ingeven van de namen van de .wav bestanden voor de geluidseffecten.

Geheugen is voor het bepalen van de grootte van de interne transpositietabel waarin DAM bij het zoeken de tussenresultaten opslaat. Er is keuze uit Weinig (96 k), Normaal (384 k), Veel (1,5 M), Heel veel (6 M) en Enorm veel (24 M). De beste instelling is de grootste waarbij Windows niet voortdurend met de hard disk bezig is. Dit hangt weer af van de hoeveelheid RAM geheugen waarover uw computer beschikt.

Met Database kunt u het (volledige of relatieve) pad opgeven van een map waar de optionele eindspel database bestanden zich bevinden. Druk daarna op Controleren om een lijst te zien van de database bestanden en hun toestand (juiste naam, lengte en checksum).

PDN bepaalt hoe DAM een partij in een PDN bestand bewaart. Wanneer Behoud huidige gegevens een vinkje heeft, dan worden de partijgegevens van een vorige geladen of bewaarde PDN partij niet gewist. Wanneer Overschrijf PDN bestand een vinkje heeft, dan wordt deze partij niet aan het eind toegevoegd maar in plaats van de oude inhoud weggeschreven (na een waarschuwing).
Voor het invoeren van een reeks partijen uit een toernooi kunt u het best beide opties uitzetten; voor het bijhouden van een e-mail correspondentiepartij is beide opties aan meer geschikt.
Bij het openen van partijen uit een PDN of DOC bestand kunt u kiezen of DAM de Beginstand of Eindstand op het bord zet.

DamExchange dient om een poort in te stellen voor het DamExchange protocol. Om via het Internet te spelen, kruist u "TCP/IP poort" aan. Als een nulmodemkabelverbinding gebruikt wordt, kruist u "Seriële poort" aan en kiest u de gewenste COM poort; zo nodig kunt u met de "Instellen" knop de COM Eigenschappen dialoog van Apparaatbeheer oproepen om de poort in te stellen op 9600 bits per seconde, 8 data bits, geen pariteit, 1 stop bit, geen flow control.

Algemeen bevat instellingen om aan te geven of DAM om bevestiging moet vragen wanneer een nieuwe partij gestart wordt of bij het beëindigen van het programma.
Er is ook een optie om toe te staan dat meerdere DAM programma's tegelijkertijd lopen.

Menu selectie: Venster

Hiermee kunt u tekstvensters met diverse spelgegevens oproepen en weghalen. Een vinkje voor de menuselectie geeft aan dat het bijbehorende venster geopend is. Met Ctrl+F6 worden opeenvolgende vensters naar voren gehaald.

Partij laat de gespeelde zetten zien. Naarmate de partij vordert, schuiven de eerste zetten het venster uit; gebruik de schuifbalk aan de rechterkant om terug te bladeren.

Hoofdvariant geeft een blik op het rekenproces van DAM: de meest waarschijnlijke (voor DAM) komende reeks van zetten.

Geldige zetten toont de lijst van alle reglementaire zetten die de speler mag doen. Als DAM aan zet is, staat de tot dusver beste zet bovenaan, met de waardering van de resulterende positie (1 schijf = ca. 33 miljoen). In de speler-speler stand, en tijdens opzetten van een positie, kan achter een zet een waardering staan, afkomstig van de eindspel database.

Boekzetten geeft de voorgeprogrammeerde openingszetten die van belang zijn voor de getoonde positie.

Klok toont de verlopen speeltijd; de bovenste regel geeft de totale tijd voor resp. Wit en Zwart aan, de onderste regel de tijd van de lopende of laatste zet.

In het PDN tekst venster ziet u de gekozen partij uit het opgehaalde PDN of DOC bestand in het originele formaat. Er kunnen gegevens te zien zijn als evenement, plaats, etc. alsmede de gespeelde zetten en eventueel commentaar.

Het DamExchange venster toont de verbindingstoestand en uitwisseling van zetten en "chat" teksten tijdens een DamExchange sessie.

Menu selectie: Help

Met Inhoud (of de F1 toets) roept u dit DAM Help venster op.

Index geeft een dialoog om een gewenst onderwerp in het DAM Help systeem te vinden.

Dam informatie presenteert het DAM versienummer en de copyright-boodschap.

Uitvoeren van een zet

Er zijn vele manieren om een zet aan te duiden:

1. Klikken: klik met de linker muisknop het beginveld, het eindveld, de geslagen schijven en/of tussenliggende velden aan. Een zet wordt uitgevoerd zodra het duidelijk is dat het de enige zet is die deze velden passeert. Zoniet, dan verandert de pijl in een wijzend handje en moeten meer velden geklikt worden.

2. Slepen: druk de linker muisknop in boven een schijf, verschuif de muis, en laat de muisknop los boven het eindveld.

3. Via een tekstvenster: dubbelklik met de linker muisknop op de gewenste zet in het tekstvenster voor de geldige zetten of boekzetten.

4. Via het toetsenbord: tik de te spelen zet in, b.v. 33-28 of 50x4. Sluit af met de Enter toets. Alleen een begin- of eindveld of tussenveld intikken werkt ook, als daarmee maar één zet mogelijk is. De toetsenbordmanier is niet van toepassing tijdens een DamExchange sessie; dan werkt alleen Enter om een gedwongen zet te doen.

Stelling opzetten

Kies Opzetten onder het Bord menu.

Een linker muisklik op een leeg veld geeft een schijf van de laatst aangeraakte kleur. Nog een klik geeft een dam, dan een leeg veld, dan een schijf van de andere kleur, etc.

Een rechter muisklik verandert de kleur van het stuk.

U kunt stukken ook plaatsen via het toetsenbord: b.v. tik in: w 10, gevolgd door de Enter toets; dit zet een witte schijf op veld 10. Z 7 43 44 zet drie zwarte dammen op deze velden. Een kleine letter geeft een schijf, een hoofdletter een dam. Nummers ingeven zonder letter, b.v. 30 16, maakt deze velden leeg.

Kies tenslotte nogmaals Opzetten, of Speler - Computer, om te beginnen met spelen nadat de gewenste stelling is ingevoerd.

Remise

DAM herkent deze geforceerde remise situaties, aangegeven door Remise in de statusbalk onderaan:

- remise op 3 x voorkomen van dezelfde stand,
- remise na 10 zetten bij 1 dam tegen 1, 2 of 3 dammen,
- remise na 25 zetten zonder dat er geslagen is of een schijf verplaatst.

Auteur

Harm Jetten
Grondel 43
1275 BE Huizen
Nederland

e-mail: hjetten@xs4all.nl
WWW: http://www.xs4all.nl/~hjetten/

Bestandstypen

Ophalen en Bewaren onder het Partij menu bieden de keuze uit deze typen bestanden:

1. DAM bestanden, eindigend op ".dam" -
Een .dam bestand wordt gelezen en geschreven in een DAM-specifiek binair formaat. Het bevat een enkele partij plus bijbehorende instellingen van:
- de schijven op het bord,
- de gespeelde (en teruggenomen) zetten,
- wie aan zet is (speler/computer) met welke kleur,
- of er een stelling wordt opgezet,
- de tempo selectie,
- de speeltijd op de klok.

2. PDN bestanden, eindigend op ".pdn" -
PDN staat voor Portable Draughts Notation, en is een universeel database formaat om uitwisseling van partijen tussen verschillende damprogramma's mogelijk te maken. PDN is voorgesteld door PC Solutions (Dynamo, Sage), en is afgeleid van het bekende PGN formaat voor schaakpartijen.
PDN bestanden kunnen meerdere partijen bevatten; bij Ophalen krijgt u een extra dialoog om de gewenste partij te kiezen. Die partij is vervolgens in PDN-formaat te zien in het PDN tekst venster. Deze dialoog heeft verder een extra knop "Controleren" om partijen in het PDN bestand te kunnen nalopen op ongeldige zetten. Het controleren begint bij de geselecteerde partij en gaat door tot het einde van het bestand, of tot een fout is gevonden.
Bij het Bewaren van een gespeelde partij kunt u gegevens zoals evenement, plaats, datum, ronde, namen van de spelers, en de uitslag invoeren. De partij wordt met deze gegevens gewoonlijk toegevoegd aan het einde van het opgegeven PDN partijbestand, zie ook PDN onder het Opties menu.

3. DOC bestanden, eindigend op ".doc" -
Dit zijn bestanden die zijn aangemaakt door het programma Turbo Dambase van Klaas Bor, of door Truus van Stef Keetman. Net als PDN bestanden bevatten DOC bestanden een of meer partijen; bij Ophalen krijgt u een extra dialoog om de gewenste partij te kiezen. DAM kan partijen niet Bewaren als DOC bestand.

In het bijzonder bij PDN en DOC bestanden komt de mogelijkheid van pas om in terugwaartse en voorwaartse richting door de partij te stappen met Terugnemen (de Delete toets) en Volgende zet (de Insert toets), zie het Zetten menu.

Verder kunt u snel naar de vorige of volgende partij in een PDN of DOC bestand springen met behulp van de Ctrl+← en Ctrl+→ toetscombinaties.

Eindspel databases

Een twee-stukken eindspel database (schijf-schijf, schijf-dam en dam-dam) is standaard opgenomen in het dam.end bestand.

Naar keuze kan een set van drie-stukken eindspel database bestanden worden geïnstalleerd in een map waarvan de naam wordt opgegeven bij Database onder het Opties menu. Deze bestanden zijn gemaakt door Gijsbert Wiesenekker (voor zijn damprogramma GWD) en kunnen vrijelijk worden gedownload van de Internet Chess Library. Ze zijn te vinden in archief ftp://chess.onenet.net/pub/chess/Unix/zzzzzz-3.4.tar.gz als 12 bestanden genaamd oovo.bin tot en met xxvx.bin. Let op bij het uitpakken van deze bestanden dat WinZip (of een soortgelijke decoder) geen "slimme" CR/LF conversie doet. Alle 12 bestanden moeten precies 125000 bytes groot zijn.

Naast de hierboven genoemde drie-stukken eindspel database, is het zelfs mogelijk een vier-stukken versie te installeren. N.B. u zult een systeem met tenminste 16 MB RAM en een grote snelle harde schijf nodig hebben. Onder Windows 95 zal alle beschikbare geheugen als schijfcache gebruikt worden, controleer even dat er geen MaxFileCache regel staat in de [vcache] sectie in system.ini.
De auteur van de vier-stukken database is Gijsbert Wiesenekker, die het toegankelijk heeft gemaakt op de Internet Chess Library als archief ftp://chess.onenet.net/pub/chess/Unix/drend.tar - maar pas op, de grootte van dit bestand is 8 MB, en de gedecomprimeerde bestanden daarin nemen 150 MB in beslag. Het archief bevat o.a. 25 bestanden genaamd ooovo.bin tot en met xxxvx.bin, die moeten worden bewerkt met een programma dat te vinden is op de DAM WWW thuispagina. Dit levert 25 bestanden op genaamd ooovo.cpr tot en met xxxvx.cpr, en een indexbestand end4.idx, in totaal een luttele 20 MB. Plaats die .cpr en .idx bestanden in de map opgegeven bij Database onder het Opties menu.

Nieuw: DAM kan vanaf nu ook omgaan met 5- en 6-stukken databases (nu nog even experimenteel). Die databases worden gegenereerd met behulp van DragonDraughts-0.0.Win32.zip, afkomstig van Michel Grimminck's Dragon damprogramma, aangepast voor Windows. Lees de aanwijzingen op de DAM WWW thuispagina.

In de speler-speler stand, en tijdens opzetten van een positie, staat in het Geldige zetten venster achter een zet een positief of negatief getal als de eindspel database aangeeft dat die zet leidt tot respectievelijk een gewonnen of verloren stand. Dit vormt een eenvoudige eindspel database "browser", geschikt om een stand op te zetten en snel te zien wat de uitkomst is.

DamExchange

DAM implementeert het "DamExchange" protocol (versie 01), zoals opgesteld door Frank Mesander (Tornado). De specificatie bevindt zich op http://www.dataweb.net/~fmesander/. Dit protocol maakt het mogelijk dat twee computers een partij spelen via een nulmodemkabel op de seriële poort, of via het Internet. Het ondersteunt zowel speler-speler partijen als computer-computer partijen.

Om te beginnen, open het DamExchange venster via het Venster menu.

Vervolgens, breng een verbinding tot stand.

Tenslotte, speel een partij.

Kies partijserie afwerken om DAM als Initiator een aantal partijen op afstand tegen een ander programma te laten spelen.

DamExchange: Breng een verbinding tot stand

Kies de verbindingsmethode en poort in de DamExchange dialoog onder het Opties menu om een sessie te beginnen.

Selecteer vervolgens via DamExchange › Activeer verbinding in het Partij menu in het geval van een seriële poort, of, voor een Internet TCP/IP poort, DamExchange › Wacht op verbinding.

Uw tegenstander op de andere computer kiest vervolgens DamExchange › Activeer verbinding (seriëel) of DamExchange › Maak verbinding (TCP/IP). In het laatste geval moet het Internet adres van de te verbinden computer ingevuld worden in de verbindingsdialoog in een van deze drie formaten:

- als dotnotatie, bijv. 192.168.0.1
- als domeinnaam, bijv. mycomputer.net
- indirect via een HTTP URL, bijv. http://www.xs4all.nl/~hjetten/online.txt

Het laatste formaat is handig als u een inkiesabonnement heeft bij een Internet aanbieder; u kunt een "IP poster" programma zoals Here of DynamIP uw momentele TCP/IP adres naar een bestand (bijv. online.txt) op de server laten sturen, en dan een Wacht op verbinding doen.
Uw tegenstander gebruikt het HTTP URL adresformaat in de Maak verbinding dialoog en wordt zo verbonden met uw computer.

DAM is nu klaar voor het spelen van een partij.

Als eenmaal een verbinding tot stand is gebracht kan deze worden vrijgegeven door DamExchange › Beëindig verbinding in het Partij menu te kiezen.

DamExchange: Speel een partij

Kies een van de volgende menuregels uit het Partij menu om een DamExchange partij te beginnen nadat verbinding is gemaakt:

- Beginnen vanuit de uitgangspositie: Nieuw
- Beginnen vanuit een bewaarde positie: Ophalen
- Beginnen vanuit de huidige bordstand: DamExchange › Start partij

Een dialoog verschijnt om het aantal zetten, de tijdslimiet en de kleur waarmee u speelt in te stellen; deze gegevens worden uitgestuurd in het verzoek-bericht.
Uw tegenstander krijgt de gelegenheid om dit verzoek te accepteren of te weigeren door middel van een soortgelijke dialoog.

Na acceptatie voert u om beurten de zetten uit op het bord. De statusbalk laat zien wiens beurt het is.

Op elk gewenst moment, ook tussen partijen in, kunt u "chat" berichten uitwisselen door een tekstregel te typen die in de statusbalk verschijnt; met Enter wordt de regel uitgestuurd en verschijnt in het DamExchange venster van de tegenpartij.

Het is mogelijk om gedane zetten terug te nemen met Terugnemen of de Delete toets. Geef in de dialoog op tot welk zetnummer, en welke kleur dan aan zet is. Nadat de tegenstander hiermee akkoord is gegaan, wordt de terugname van de zet of zetten aan beide zijden uitgevoerd.

Als er teruggenomen zetten zijn, dan kunt u op soortgelijke manier met de Shift+Insert of Ctrl+Insert toetscombinatie voorwaarts tot een bepaald zetnummer.

Een partij kan beëindigd worden met DamExchange › Stop partij.

DamExchange: Partijserie afwerken

Het is mogelijk om op afstand een serie partijen tegen een ander programma te spelen met menuregel DamExchange › Partijserie afwerken

Eerst moet een verbinding tot stand zijn gebracht, en het andere programma wordt geacht zich in de Speler - Computer stand te bevinden.

Via een serie dialogen vraagt DAM de naam van een PDN bestand om de resultaten in op te slaan, met welke tijdinstellingen de partijen gespeeld worden, en het vraagt om de bestanden waaruit de uitgangsposities voor de partijen worden genomen. Hier mogen meerdere bestanden worden ingevuld, bijv. *.dam om alle .dam bestanden in de aangegeven map af te werken, of alleen * om ook alle sub-mappen te doorzoeken.